Jump to content


Regler på Terrängbil.net

Generellt
Terrängbil.net är inte ansvariga för eventuella postade meddelanden/inlägg/ämnen. Vi går inte god för, eller garanterar riktigheten, fullständigheten och nyttan av meddelanden/inlägg/ämnen, och är heller inte ansvariga för innehållet i något inlägg.

Inlägg uttrycker den enskilde författarens åsikter och synpunkter, och inte nödvändigtvis synpunkter från övriga användare. Alla användare som anser att ett postat meddelande/inlägg eller ämne är stötande, uppmuntras att kontakta oss omedelbart via e-post/PM eller använda ”rapport” knappen som finns nedanför varje inlägg. Vi har möjlighet att omedelbart ta bort stötande meddelanden och vi kommer att göra allt för att göra det inom en rimlig tid, där som vi bedömer att ett avskaffande är nödvändigt.

Du har godkänt genom din registrering som medlem på Terrängbil.net, att du inte kommer att använda detta forum otillbörligt eller posta material som är medvetet felaktiga och/eller kränkande, vulgära, ,rasistiska, hatiskta, trakasserande, obscena, profana, sexuellt orienterade, hotande, inkräktande på en persons privatliv, eller på annat sätt bryter någon lag.

Moderator och administrators roller
Terrängbil.net har till alla tider flera moderatorer och administratörer vars uppgift är att dels se till att våra regler följs, förmedla sin kunskap och inte minst vara till hjälp för att lösa eventuella tvister eller tekniska problem med/på Terrängbil.net.

Moderator har inte myndighet att utdela straff vid eventuellt övertramp på någon/några av reglerna till Terrängbil.net. En moderator har en ren rapporteringsmyndighet till första tillgängliga administratör.

En administratör kan utfärda straff för eventuell medlem i form av:
1.) förbud mot att posta/svara på inlägg.
2.) Administratör måste godkänna alla poster till en medlem
3.) Förbud mot att logga in på Terrängbil.net för 1dag/vecka/mnd
4.) Förvisa medlemmen från Terrängbil.net för 1dag/vecka/mnd/år eller för alltid.

En administratör är pliktad att informera var medlem om eventuellt straff.

Posta annonser under Köp & Sälj på Terrängbil.net´s forum
Det är endast privatpersoner som har lov att posta annonser under kategorierna Köp & Sälj på forumet till Terängbil.net. Företag som önskar annonsera hos/på Terrängbil.net bes ta kontakt med oss via mail contact@terrangbil.net.Alla annonser och kommentarer måste godkännas av moderator eller administrator för dessa syns på forumet. Eventuella företagsannonser kommer inte att godkännas, och medlemmen kommer att kontaktas via PM/mail om orsaken till annonsen. Annonser är inte ett diskussionsområde, men vi tillåter eventuella korta frågor till annonsören.

Innehållet, eller själva annonsen skall inte tas bort när annonsen inte längre är relevant. Lägg till ”Ta bort” i titeln till annonsen så kommer en moderator eller administrator att flytta denna.

Mer utfyllande regler för annonser hittar du här

Administrator/ägare av Terrängbil.net
Sten Svensson