Jump to content


Historia och bakgrund


Bakgrund och konstruktion - Volvo bandvagn 202

Aug 08 2012 05:31 PM | Andreas.E in Historia och bakgrund

Bandvagn 202 är ett midjestyrt bandgående terrängfordon med mycket god framkomlighet i svår terräng. Eftersom marktrycket är mycket lågt, kan vagnen utan problem köras på både myrar, blötmarker och i djup snö.

Read story →    0 comments    *****

Bakgrund och konstruktion - Volvo TP21/915/Sugga

Aug 08 2012 05:27 PM | Andreas.E in Historia och bakgrund

Nedanstående är ett ordagrant citat ur boken “Volvo, Lastbilarna under sextio år”, skriven av Christer Olsson och utgiven av Förlagshuset Norden AB 1987. Boken har kommit i senare upplagor, men denna tidiga bär vissa, lite charmiga, spår av det som gällde i mitten på 80-talet.

Read story →    0 comments    -----

Bakgrund och konstruktion - Scanias TGB 30/40

Aug 08 2012 05:25 PM | Andreas.E in Historia och bakgrund

Terrängbil 30/40 (Tgb 30/40) är den vanligaste lastbilsversionen inom Försvarsmakten. Två versioner levererade 1975. Vanligtvis kallas den bara Tgb 30/40.

Read story →    0 comments    -----

Bakgrund och konstruktion - Volvo c202

Aug 08 2012 05:24 PM | Andreas.E in Historia och bakgrund

Tillverkningen av Valpen avtog med 1960-talet. När produktionen lades ned uppstod ett tomrum. Privatpersoner och företag som börjat få upp ögonen för den svensktillverkade (läs kvalité och reservdelstillgång) "Volvo-jeepen" saknade Valpen vars goda rykte nu började cirkulera.

Read story →    0 comments    -----

Bakgrund och konstruktion - Volvo 903/Valp/Felt

Aug 08 2012 04:32 PM | Andreas.E in Historia och bakgrund

I slutet av 50-talet blomstrade Volvos tillverkning av militärfordon, och chefen för Volvos militärfordonsavdelning Nils-Magnus "Måns" Hartelius konstruerade sitt fordon som en ersättare till de åldrande amerikanska Willys jeeparna, "krigarna", som inköpts efter andra Världskrigets slut.

Read story →    0 comments    -----